Strojírny Poldi

Strojírny Poldi

Strojírny Poldi

Pro Export Plus vyváží také výrobky společnosti STROJÍRNY POLDI, která vznikla roku 1992 jako jedna z vyčleněných dceřiných společností tehdejšího státem vlastněného holdingu POLDI, a. s. Kladno, které navázaly na výrobní program a tradici bývalých mechanických provozů Poldiny hutě, založené roku 1889 rakouským podnikatelem Karlem Wittgensteinem. Nyní se ve strojírnách vyrábějí klikové hřídele, válce a v neposlední řadě též nástroje, které jsou vyráběny z osvědčených rychlořezných, nástrojových a korozivzdorných ocelí se zaručenými užitnými vlastnostmi. Mezi nejvíce prodávané patří polotovary soustružnických nožů a jejich držáků, soustružnické nože bez TK destiček, revolverové nože, obrážecí nože a držáky, hoblovací nože, nože pro souřadnicové vyvrtávačky, speciální tvarové nože na obrábění a ruční tvrdoměry. Důležitou součástí sortiemntu jsou také nástroje pro tváření, nástroje pro dělení materiálu a nástroje pro hornictví a stavebnictví.Katalog Poldi: